Bliv klædt på til din fremtid

VUC-AVU (Almen VoksenUddannelse)

Har du brug for at opkvalificere dig, genopfriske dit faglige niveau eller mangler du 02’erne i dansk og matematik for at kunne starte på en erhvervsuddannelse, kan du søge optagelse på VUC-AVU. Du har mulighed for at starte på AVU-Basis, som samler op på 8. klasses niveau. Afhængig af dine forudsætninger er der løbende optag på Basis-holdet, som automatisk overgår til 9.-10. klasses niveauer, hvor du afslutter med eksamen. Hvis du tilmelder dig nok timer, kan du få SU.

 Før start skal du:

-       Være fyldt 18

-       Have en samtale med en AVU-studievejleder

-       Have betalt indmeldelsesgebyr

 

VUC-HF (Højere Forberedelseseksamen)

Du kan læse HF enkeltfag på VUC. Der findes forskellige fagpakker, som er målrettet fx pædagog eller sygeplejerske. På den måde er det muligt at søge ind på en videregående uddannelse uden en hel HF.

Hvis du tilmelder dig nok timer, kan du få SU.

 Før start skal du:

-       Være fyldt 18 (med enkelte undtagelser)

-       Have en samtale med en HF-studievejleder

-       Have betalt indmeldelsesgebyr

Publiceret 27-05-2019