Hvis du vil være, frisør, bager, sælger, murer osv., skal du normalt starte på en erhvervsskole.

Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser at vælge imellem, men du skal først bare vælge mellem 4 hovedområder:

  1. Omsorg, sundhed og pædagogik
  2. Kontor, handel og forretningsservice
  3. Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  4. Teknologi, byggeri og transport

På alle 4 områder kan de unge også vælge en EUX, hvor man kombinerer det faglige med fag på gymnasialt niveau. Et EUX-bevis åbner endnu flere døre for både job og videregående uddannelse.

Unge, som ikke kommer fra 9.-10. klasse, kan naturligvis også vælge en erhvervsuddannelse, og med den nye lov har man lavet en særlig EUV: Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år.

Du kan læse mere om erhvervsuddannelser på ug.dk, især på dette link:

https://www.ug.dk/6til10klasse/erhvervsuddannelsehovedtemaside 

Publiceret 08-06-2020