Optagelse på en gymnasial uddannelse

Som hovedregel skal du være vurderet uddannelsesparat ved en helhedsvurdering i 8. og 9. klasse og have over 4 i gennemsnit i dine standpunktskarakterer. Fra august 2017 er der adgang til HF direkte fra 9. klasse, hvis du får over 4 i eksamensgennemsnit.

Fra august 2019 indføres yderligere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. For at komme på HF direkte fra 10. klasse, skal man have bestået folkeskolens afgangseksamen og mindst have opnået karakteren 2 i dansk og matematik i 10. klasse prøven. Der indføres ligeledes et adgangskrav til de 3-årige gymnasiale uddannelser (HHX, HTX og STX) om mindst 5 i gennemsnit i standpunktskarakterer og et gennemsnit på mindst 3 ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller man ikke opnår de nødvendige karakterer ved eksamen, så har man ikke krav på at blive optaget, men man har mulighed for at søge om optagelse og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering. Man kan spørge sin vejleder eller chatte med e-vejledningen om de adgangskrav, der vil gælde fra 2019

Læs nærmere på  

Uddannelsesguiden

Publiceret 17-11-2016