Lærerne vurderer hver enkelt elev i 8. klasse i elevplanen. Du er uddannelsesparat, hvis gennemsnittet af alle karakterer er mindst 4, og skolen vurderer, at du har de nødvendige personlige og sociale kompetencer

Nødvendige personlige og sociale ressourcer

 Personlige

  • Motivation for uddannelse og lyst til læring
  • Selvstændighed - at eleven tager initiativ i opgaveløsninger
  • Ansvarlighed – at eleven er forberedt til timerne
  • Mødestabilitet – rettidighed og lavt fravær
  • Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.

Sociale kompetencer

  • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
  • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
  • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Publiceret 17-11-2016