Der findes to former for praktik:

Praktik for hele klassen
Lovgrundlaget er folkeskolelovens § 9.3 hvori skolens leder kan tilbyde eleverne i 9. klasse, at de udsendes i praktik i virksomheder og institutioner.   


Individuelt tilrettelagt praktik
Lovgrundlaget er folkeskolelovens § 33.4 hvori skolens leder kan tillade individuelt tilrettelagt praktik for elever i 8. til 10. kl. som et led i afklaring af deres uddannelsesvalg.  
I hele skoleforløbet undervises eleverne i Uddannelse og Job, bl.a. med det formål at eleverne bliver i stand til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et kvalificeret grundlag.  

Formålet med praktikken er således, at eleven får lejlighed til at:  

  • Prøve nogle arbejdsfunktioner -       
  • Opleve dagligdagen og kulturen på en arbejdsplads -       
  • Afprøve egne interesser og forudsætninger -       
  • Iagttage forskellige forhold og reflektere over egne oplevelser  

UU Skive laver skriftlig aftale mellem elev og den enkelte praktikvært. Statens Erstatningsordning dækker både ulykkes- og ansvarsforsikring.
Andre former for praktik er også muligt, fx. branchepraktik, forældrepraktik, osv.
Praktik i 1.-5. klasse er ikke muligt på grund af Arbejdsmiljøloven.

Publiceret 04-10-2017